Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

Thảm trải chánh điện chùa Tân Hòa Dĩ An Bình Dương

Thảm trải chánh điện chùa Tân Hòa Dĩ An Bình Dương.